For bedrifter

tilrettelegging for gravide, tilbud til bedrifter, svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen

TILRETTELEGGING FOR GRAVIDE PÅ ARBEIDSPLASSEN

Visste du at gravide står for en tredjedel av sykefraværet blant kvinner i alderen 20-39 år? Forskning viser at det er mye å hente på å se sine gravide ansatte. Man beholder kompetansen lengre, reduserer sykefraværet og får mer fornøyde ansatte. Dette igjen øker omdømmet til bedriften og gjør at flere kommer tilbake etter endt …

TILRETTELEGGING FOR GRAVIDE PÅ ARBEIDSPLASSEN Les mer »

bedrift, svangerskapsoppfølging, tilretteleggin, gravide ansatte,

EN PERSONALGODE MED STOR VERDI

SVANGERSKAPSOPPFØLGING PÅ ARBEIDSPLASSEN Et nytt tilbud til bedrifter i Oslo Ønsker du som bedriftseier/leder en familievennlig bedriftsprofil, kostnadsbesparelse i forbindelse med svangerskap og ivaretagelse av deres gravide ansatte? Alle gravide får tilbud om oppfølging i svangerskapet der hvor de bor. Dette kan for mange medføre tapt arbeidstid. Den gravide ansatte kan også oppleve en stressituasjon, …

EN PERSONALGODE MED STOR VERDI Les mer »