Kurs for bedrifter

Jobb under graviditet - Tilretteleggingsbehov

Vi tilbyr kurs for bedrifter slik at dere kan bidra til trygghet for deres gravide ansatteog skape en gravidvennlig arbeidsplass.  Forebygg, gjennomfør samtale og tilrettelegging slik at deres gravide kan være på jobb under graviditet!

Å være på jobb under graviditet er ikke nødt til å være utfordrende. Det er ofte små justeringer, og forståelse som trenges. Å bruke jordmor med i samtalen, bidrar til økt trygghet for både den gravide, lederen og barnet i maven. Visste du at gravide står for en tredjedel av fraværsdagene blant kvinner i alderen20-39 år?

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst, få ned sykefravær i forbindelse med graviditet, og bidra til at den gravide ikke
utsettes for helsefarlig arbeid.

Kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte:

  • Hvordan og hvorfor skal du som leder tilrettelegge i arbeidssituasjonen for
    dine gravide ansatte
  • Generelle regler og stønader en arbeidsgiver kan søke om
  • Skape en god gravide politikk for bedriften

Kurs for gravid medarbeidere:

  • Øke kunnskapen om kroppens normale og unormale forandringer under en
    graviditet.
  • Hva skal til for at du og barnet i magen er trygge i din arbeidssituasjon
  • Hva om jeg av helsemessige årsaker ikke kan være i arbeid?

Vil du vite mer om kurs for bedrifter? kontakt oss gjerne for mer informasjon

Epost
Tlf. 92828833

jobb under graviditet. Tilrettelegging for gravide