Bli en gravidvennlig arbeidsplass

Vårt tilbud til bedrifter er TIMING-TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

Vi tilbyr tilrettelegging for gravid ansatte og svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen. Tilrettelegging og dialogmøter mellom leder, den gravide og jordmor,  har vist seg å kunne forebygge og redusere sykefraværet i forbindelse med graviditet. Det gir også økt trygghet for den gravide og leder.  Vi risikovurderer arbeidsplassen og tilbyr leder/verneombud kunnskap om hvordan man skaper en gravidvennlig arbeidsplass.

Alle gravide skal ha oppfølging gjennom svangerskapet. Vi tilbyr svangerskapsoppfølging på  deres arbeidsplass eller i våre lokaler sentralt i Oslo. På denne måten sparer den gravide tid som hun ellers ville brukt til transport til/fra helsestasjon eller fastlege hvor hun bor.

bedrift, svangerskapsoppfølging, tilretteleggin, gravide ansatte,

Bedriftskunde

Våre bedriftskunder setter pris på at ledere med personalansvar har enkel tilgang på kunnskap med direktelinje til jordmor for spørsmål om hvordan man som arbeidsgiver forholder seg til svangerskap, fødsel og barsel. Tilsvarende setter den gravide pris på kontinuitet og kvalitet i sin svangerskapsoppfølging.

Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med tilrettelegging for gravide ansatte og svangerskapsoppfølging. Vi er omreisende og dermed kostnadseffektive for bedriften. Vi løser problemer der dere er og er alltid tilgjengelige for samtaler og råd, både for leder og den gravide.

Ta kontakt for et uforpliktende møte mobil 92828833 / epost post@oslojordmor.no

For mer informasjon se våre brosjyrer og se vårt kurs for bedrifter

Blogginnlegg

Har din bedrift en gravidepolitikk?

 

Tilrettelegging for gravide på arbeidsplassen

 

En personalgode med stor verdi

Idébanken:

God tilrettelegging holder gravide lenger i jobb

Kurs for bedrifter

Ingen kurs funnet.