Undervisning for helsepersonell

Kompetanse med spiralinnsettelse - veiledning

Vi tilbyr undervisning for helsepersonell. Har dere behov for å sikre kompetanse med spiralinnsettelse på din arbeidsplass?

Jordmødre fra Oslo jordmor og kvinnesenter kan tilby teoretisk og praktisk veiledning for innsetting av spiral. Vi kan komme til deres arbeidsplass, forutsatt at dere har kvinner som ønsker å få satt inn spiral, og vi kan få gjennomført praktisk veiledning.  Har dere ikke alt utstyr på plass, kan vi også gjerne gi dere tips i forhold til dette.

Vi kan også tilby dere en teoretisk oppdatering dersom dere ønsker dette.

Grunnet et nasjonalt ønske om økt bruk av LARC, ønsker helsedirektoratet at tilgjengligheten økes for å få hjelp med å sette inn både spiral og p-stav, skriv fra 2016. I den anledning er det mange helsestasjoner som trenger å sikre kompetanse med spiralinnsettelse og komme igang slik at jordmødre og helsesykepleier kan tilby denne tjeneste. Vi har lang erfaring med veiledning i spiralinnsettelse. Vi er også erfarne kursholdere og er engasjert av både Høyskolen i Sør-Øst Norge og VID for undervisning. Dette i sambånd med prevensjonsuke for helssesykepleier og jordmødre.

Vi har også erfaring med veiledning av fastleger og gynekologer som kansksje ikke satt så mange spiraler eller trenger en oppfriskning for å komme i gang i forbindelse med skifte av arbeidsplass.

Velkommen til å ta kontakt med oss dersom dere trenger undervisning for helsepersonell. Kanskje vi kan komme ut dere deres arbeidsplass og være med en dag med innsettelse av spiral. Dette uten kostnad for dere.