kURSOVERSIKT

Våre kurs passer alle , uavhengig av hvor du har fødeplass. Kursene holdes på Ulelvål sykehus, pilestredet 15 a og online.

Fødselsforberedende og Barsel-/ammekurs:

Vi holder kurs i små grupper i Pilestredet 15A og større grupper på Ullevål sykehus. Vi tilbyr individuelt kurs hvor du/dere er alene med jordmor og på denne måten kan få kurset tilpasset deres behov og ønsker. Alle kurs tilbys også online og våre onlinekurs er direktesendte webinarer. Er dere et par, anbefaler vi at begge deltar på kurs.

Vi anbefaler alle å ta både fødselsforberedende kurs og amme-/barselkurs i løpet av svangerskapet. Vi vet at kunnskap gir trygghet, ved å være forberedt både til fødsel og tiden etterpå øker du sjansene for en god start på ditt foreldreskap.  Våre kurs passer alle , uavhengig av om du skal føde på ullevål, ahus, rikshospitalet eller annet sykehus.

  • Velg kurs nedenfor så får du opp beskrivelse av kurset
  • Velg så dato for kurset inne på beskrivelsen
  • Om det er ledig får du opp antall ledige plasser og kan bestille ved å trykke på kjøp

We offer courses in small groups at Pilestredet 15A. If you don’t find a date that fits or you prefer to not be in a group, we offer private courses. The private course wil be held at Pilestredet 15A or online.  If you are a couple, we recommend that you both attend the courses.

We recommend everyone to take both birth preparation and breastfeeding and postnatal preparation courses during pregnancy. Knowledge provides security, so prepare for birth and your new life with a small child. It does not matter where you are planning too give birth too join our courses.

  • Choose preferred course and you will get a description of it
  • Choose the date on the description page
  • If its available it will show a number in green for empty spaces and you can order with the «Kjøp» button
Velg kurskategori
Velg kurskategori