TILRETTELEGGING FOR GRAVIDE

tilrettelegging for gravide, tilbud til bedrifter, svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen

Visste du at gravide står for en tredjedel av sykefraværet blant kvinner i alderen 20-39 år?

Forskning viser at det er mye å hente på å se sine gravide ansatte. Man beholder kompetansen lengre, reduserer sykefraværet og får mer fornøyde ansatte. Dette igjen øker omdømmet til bedriften og gjør at flere kommer tilbake etter endt permisjon. Trepartsamtale og tilrettelegging for gravide er succefaktoren.

Bruk av jordmor i tilretteleggingssamtaler har vist seg å være svært kostnadseffektivt for bedrifter.

Jordmødrene ved Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med tilrettelegging på ulike arbeidsplasser og tilbyr individuelle oppfølgingssamtaler med gravid og leder. Vi risikovurderer arbeidsplassen slik at den gravide ikke utsettes for helsefarlig arbeid. Vi vurderer tilretteleggingsbehov og har mulighet til å skrive svangerskapspenger om dette er aktuelt.

Vi ser at god tilrettelegging for gravide reduserer sykefraværet. Vi erfarer også at det ofte er små justeringer som skal til. Det viktigste er at den gravide opplever at hun blir sett og hørt, samt at engstelse blir redusert. Jordmødre har spesialkompetanse på svangerskap og kunnskap om hvilke arbeidsbelastninger som utgjør en risiko for den gravide eller barnet i magen.

Jordmor har en nøkkelrolle.

Det har vært gjennomført en rekke prosjekter som skal gjøre det lettere for gravide å være i jobb og jordmødre har en nøkkelrolle i disse prosjektene. Mye tyder på at virksomheter med en ”gravidepolitikk”, som satser seriøst på å legge til rette for gravide, lykkes best.

Jordmødrene kommer til deres arbeidsplass.

Jordmødrene ved Oslo jordmor og kvinnesenter er omreisende og kommer til deres bedrift for samtaler. Vi anbefaler sirka tre samtaler i løpet av et svangerskap. Dersom deres arbeidsplass ligger langt unda Oslo eller av andre grunner, kan vi også gjennomføre oppfølgning over videosamtale. I tillegg til trepartsamtaler (samtale mellom den gravide, jordmor og leder) gir vi lederopplæring i hvordan møte og tilrettelegge for sine gravide ansatte samt bistår bedriften med utvikling av en gravidepolitikk.

For mer informasjon

Vårt tilbud til bedrifter

Idebanken

Vår brosjyrer

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *