EN PERSONALGODE MED STOR VERDI

bedrift, svangerskapsoppfølging, tilretteleggin, gravide ansatte,

SVANGERSKAPSOPPFØLGING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Et nytt tilbud til bedrifter i Oslo

Ønsker du som bedriftseier/leder en familievennlig bedriftsprofil, kostnadsbesparelse i forbindelse med svangerskap og ivaretagelse av deres gravide ansatte? Alle gravide får tilbud om oppfølging i svangerskapet der hvor de bor. Dette kan for mange medføre tapt arbeidstid. Den gravide ansatte kan også oppleve en stressituasjon, da hun både ønsker å være på jobb og ivareta seg selv og barnet i magen. Jordmødrene ved Oslo jordmor og kvinnesenter er tilgjengelige for samtaler og råd, både for den gravide og leder. Vi tilbyr svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen eller ved vår klinikk i Pilestredet 15A. Denne løsningen vil gi den gravide kontinuitet i svangerskapsoppfølgingen uten å bruke unødvendig mye av arbeidstiden. Bedriften får en gravidvennlig bedriftsprofil, tilrettelegger for sine gravide ansatte og sparer penger.

Svangerskapsomsorg

Kontinuitet i svangerskapsomsorgen er viktig. En god svangerskapsomsorg fordrer ikke bare at den som utfører svangerskapskontroller har kompetanse om svangerskap og følger nasjonale retningslinjer, men også at vedkommende har erfaring, tid og lytter til den gravide. Som gravid har man ofte behov for mer enn bare rutineundersøkelsene. Man kan ha behov for rom til å snakke om det man lurer på, få informasjon om amming og tiden etter fødsel eller lufte følelsene som dukker opp underveis i et svangerskap.

Jordmødre har videreutdannelse i seksuell og reproduktiv helse. Vi har kunnskap og erfaring med svangerskapsomsorg, i tillegg til fødsel og barseltid. På denne måten kan vi følge kvinner før og etter fødsel. Vi utfører svangerskapskontroller, kommer på hjemmebesøk etter fødsel, gir ammeveiledning og tilbyr etterkontroll etter fødsel.

Man velger selv om man ønsker oppfølging hos privat jordmor, jordmor på helsestasjonen eller fastlege

I Norge står man fritt til å gå til jordmor eller fastlege for svangerskapskontroller. Noen velger også en kombinasjon. Oslo jordmor og kvinnesenter tilbyr svangerskapsoppfølging i våre lokaler sentralt i Oslo eller på deres arbeidsplass. Muligheten til å ha svangerskapskontroller på arbeidsplassen/i nærheten av arbeidsplassen er ofte en fordel om man har lang reisevei til helsestasjonen/fastlegen hvor man bor. Svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen er et tilbud til bedrifter i Oslo, men alle gravid er selvfølgelig velkommen til vår klinikk i Pilestredet 15 A, om deres arbeidsplass ikke har bedriftsavtale med oss. Vi kan tilby time både tidlig og sent, eller i lunsjpausen.

En vinn-vinn-løsning

Våre bedriftskunder setter pris på at ledere med personalansvar har enkel tilgang på kunnskap med direktelinje til jordmor for spørsmål om hvordan man som arbeidsgiver forholder seg til svangerskap, fødsel og barsel. Tilsvarende setter den gravide pris på kontinuitet og kvalitet i sin svangerskapsoppfølging. Svangerskapskontroller på arbeidsplassen er en kostnadsbesparende løsning og en gode både for den gravide og leder.

For bedrifter, gravide ansatte, tilrettelegging for gravide, svangerskapsoppfølging i oslo

Tilrettelegging for gravide ansatte

I tillegg til svangerskapskontroller på arbeidsplassen tilbyr vi tilrettelegging for gravide ansatte. Vi har dialogmøter mellom leder, den gravide og jordmor. Dialogmøter/trekantsamtaler har vist seg å kunne forebygge og redusere sykefraværet i forbindelse med graviditet. Det gir også økt trygghet for den gravide og leder. Vi risikovurderer arbeidsplassen og tilbyr kunnskap til leder/verneombud om hvordan man skaper en gravidvennlig arbeidsplass.

Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med tilrettelegging for gravide ansatte og svangerskapsoppfølging. Vi er omreisende og dermed kostnadseffektive for bedriften. Vi løser problemer der dere er og er alltid tilgjengelige for samtaler og råd.

For mer informasjon

Idebanken

Våre brosjyrer om svangerskapsoppfølging og tilrettelegging

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *