Har din bedrift en gravidepolitikk?

gravidepolitikk, tilrettelegging for gravide, svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen, oslo jordmor og kvinnesenter

Til enhver tid er 7% av alle kvinnelige ansatte under 40 år gravide. Gravide står for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i graviditeten. Svært mye kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. Men bare halvparten av norske gravide kvinner som mener at de trenger tilrettelegging på arbeidsplassen, får det. Har bedriften en gravidepolitikk sikres gravide ansatte ivaretagelse under graviditet.

Graviditet er ingen sykdom, men det er en energikrevende unntakstilstand og den gravide kan ha behov for tilrettelegging.

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst,
få ned sykefravær i forbindelse med graviditet, og bidra til at den gravide ikke
utsettes for helsefarlig arbeid. I tillegg får man behold den ansattes kompetanse lengre og får mer fornøyde ansatte.

Tilrettelegging for gravide handler også om likestilling

Tidlig sykmelding under svangerskapet betyr at det tar lang tid før kvinnen er tilbake i jobb. Å være lenge usynlig på arbeidsplassen kan være uheldig både med tanke på oppgaver og lønnsforhøyelser. Gravide som sykmelder seg tidlig, vil som regel ta mer av oppgavene hjemme. Partneren får dermed anledning til å jobbe mer. I motsetning til den gravide blir de mer synlige på jobben, med alle de fordeler det gir. Å holde gravide i jobb er derfor viktig både sosialt, økonomisk, helsemessig og for å styrke likestillingen.

Virksomheter som har en ”gravidepolitikk” og satser seriøst på å legge til rette for gravide, lykkes best.

Før man starter med tilrettelegging for gravide ansatte og trepartsamtaler (samtale mellom jordmor, den gravide og leder) er det viktig med kultur- og holdningsbygging. Hvordan møtes de gravide på vår arbeidsplass? Blir våre gravide ansatte ofte sykemeldt? Hvilke tilretteleggingsmuligheter har vi? Deretter er det viktig å utvikle en gravidepolitikk. En gravidepolitikk sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn. Gravidepolitikken beskriver hensikt og mål og inneholder retningslinjer over hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide. I virksomheter med spesielle utfordringer bør det i tillegg lages spesifikke rutiner.

Arbeidsgivers ansvar, men Oslo jordmor og kvinnesenter hjelper dere til å bli en gravidvennlig arbeidsplass.

I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver har plikt til aktivt å tilrettelegge så langt som mulig, arbeidet og arbeidsplassen etter den enkeltes forutsetninger. Arbeidsgiver skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom det er påkrevet for å sikre mor og foster.

Oslo jordmor og kvinnesenter tilbyr bedrifter opplæring og kunnskap om tilrettelegging for gravide ansatte. Vi hjelper bedriften i utvikling av en gravidepolitikk og gjennomfører trepartsamtaler på deres arbeidsplass. Trepartsamtaler er samtale mellom den gravide, leder og jordmor.Våre jordmødre avklarer risikoområder i den gravides arbeidshverdag og gir konkrete råd om arbeidsoppgaver. Vi har lang erfaring med tilrettelegging for gravide og bistår både leder og den gravide, slik at man kan unngå ubegrunnet engstelse og usikkerhet både blant gravide og ledere. 

Les mer om våre tilbud til bedrifter og få kunnskap om tilrettelegging

Tilrettelegging for gravide på arbeidsplassen (blogg)

Svangerskapsoppfølging på arbeidsplassen- en personalgode med stor verdi (blogg)

Brosjyrer

Våre tilbud til bedrifter

Idebanken

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *