Vår erfaring med tilrettelegging av gravide arbeidstakere

ERFARING

Oslo jordmor og Kvinnesenter har opparbeidet seg en god erfaring med oppfølgning av gravide på arbeidsplassen. Forebyggende samtaler og tilrettelegging av arbeidssituasjonen
for de gravide har bidratt til betydelig nedsatt sykefravær i blandt annet Oslo kommune og bydel Nordre Aker i Oslo. Sykefravær koster svært mye for bedrifter,
og det er gode muligheter til å få ned sykefraværet og øke trivselen på din arbeidsplass. Vi fungerer per dags dato som konsulenter til mange bedriftshelsetjenster, og utfører oppfølgning av gravide over hele Norge. 

Nedenfor finner dere noen bedriftshelsetjenster vi fungerer som  konsulenter for i forhold til blant annet oppfølgning av gravide og ledere.

  • Salutis
  • Falck AS
  • AktiMed
  • Frisk HMS
  • Diakonhjemmet BHT
  • Idrettens helsesenter
  • DinHMS
  • Unicare
  • Stamina
Vi har erfaring med oppfølgnng av av gravide på sykehjem, hjemmetjenesten, renhold, kontor, apotek, barnehave, sykehus, tannlegekontor, lagerarbeider med mer. Noen prosjekt har vart over kortere tid, men mange også over lengre tid. vi opplever der at vi har mulighet til å bidra til en god gravidepolitikk på arbeidsplassen som resulterer i fornøyde arbeidstakere og ledere, holdningsendring og en økonomisk gevinst for bedriften. 

Vi har også bred erfaring med å holde kurs for større og mindre grupper i forhold til gravidepolitikk. Nyttig for alle ansatte på en arbeidsplass, men primært  ledere, tillitsvalgte og verneombud.