Erfaren jordmor for dere

Våre jordmødre har lang erfaring både fra helsestasjons arbeid, tilrettelegging med gravide og føde/ barsel avdeling på sykehuset. Jordmor Karin har arbeidet i lengre periode på Nittedal helsestasjon og jordmor Cecilia har under flere år vart ansatt  i Ski kommune. 

Som konsulenter fra Oslo jordmor og kvinnesenter har vi over 15 års erfaring med tilrettelegging for gravide, og veiledning i LARC, p-stav og spiral administrering. Vi har også vart engasjert av kommuner for å dekke opp jordmorkompetansen på helsestasjoner. 

Jordmorkonsulent i Hyllestad kommune

Under perioden 10.2021 – 06.2023 var vi fungerende jordmor i denne vakre kommunen langt ute i hav gapet på Norges vestkyst. Med å sende jordmor fra Oslo jordmor og kvinnesenter med fly til Førde og deretter bilferd til Hyllestad en til 2 ganger i måneden oppfylte kommunen kravet om jordmor for befolkningen. En spennende tid for jordmor Cecilia som flyende jordmor, som også tok seg av kvinner med behov for spiral og p-stav under denne tiden i tillegg til seksualundervisning på ungdomskolen.

Jordmorkonsulent i Hurdal kommune

Jordmor Karin bidrog i perioden oktober 2018 til januar 2019 at Hurdal kommune oppfylte kravet om jordmor tjeneste tilgjengelig på helsestasjonen.

Jordmorkonsulent,  veiledning i LARC

  • Vi har lang erfaring med veiledning i spiralinnsettelse ute på helsestasjoner og legekontorer. Siden 2016 har vi vart konsulenter for Bayer, og fra 2020 også Solann. 
  • Undervisning i LARC, både spirainnsettelse og p-stav hos VID og høyskolen i sørøst Norge fra 2019 for helsesykepleiere og jordmødre

Jordmoreksperter

Vi har lang erfaring med å fungere som jordmorkonsulent for flere markedsføringskanaler.

  • Plusstid, Orkla 
  • Libero
  • Libresse