Hormonell prevensjon er en gruppe legemidler som har som formål å motvirke uønsket graviditet ved at man tilfører kroppen hormoner. Man deler prevensjonsmidlene opp i to hovedtyper. Den ene er prevensjonsmidler som inneholder gestagen og østrogen. Eksempler på disse er p-piller, p-plaster og p-ring. Den andre typen er prevensjonsmidler som kun inneholder gestagen som for eksempel p-stav, hormonspiral eller p-piller med kun gestagen.

Økende aborttall