Kvinnedagen

Kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen ble for første gang markert 19.mars i 1911.  Senere, i 1917, demonstrerte kvinner den 8. mars i St. Petersburg, noe som ble opptakten til den russiske revolusjon. I kjølevannet av dette ble det bestemt at 8. mars skulle være fast dato for kvinnedagen. I 1975 ble 8. mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. Hensikten er å markere kvinners sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske prestasjoner. Et av målene er å øke bevisstheten om kvinners rolle og fremme likestilling mellom kjønnene. 

Vi har kommet en lang vei når det kommer til likestilling, men dessverre opplever mange jenter og kvinner i ulike deler av verden å bli diskriminert på grunn av sitt kjønn. Dette omhandler blant annet lavere lønn for kvinner, vold i hjemmet og mangel på utdanningsrettigheter og helsetjenester. Det er derfor viktig at vi fortsatt markerer denne dagen for å fremme kvinners posisjon i samfunnet.

Visste du at lilla, grønn og hvit er fargene som representerer den internasjonale kvinnedagen? Lilla symboliserer verdighet og rettferdighet, grønt symboliserer håp og hvitt representerer renhet.

Kvinnehelse

Dette begrepet brukes om fagområdet som omhandler helseforhold spesifikt for kvinner. Det er en stor forskjell mellom hvordan menn og kvinner rammes av sykdom. Vi kvinner har andre plager og helseutfordringer enn hva menn har. Dessverre har ikke kvinnehelse blitt prioritert i like stor grad som menns helse.

I 1999 kom det en rapport fra NOU om kvinnehelse i Norge. Konklusjonen poengterte at det var en mangel på kunnskap om spesifikke kvinnesykdommer. Det var også manglende kunnskap om sammenhengen mellom levekår og helse. Ifølge rapporten fantes det også allerede viktig kunnskap om kvinners helse og levekår som ikke fikk prege helsepolitiske beslutninger eller praksis i helsevesenet. 

Norske kvinners sanitetsforening har utført en interessant undersøkelse. Der kommer det frem at omtrent halvparten av befolkningen mener at kvinnesykdommer er lavere prioritert i helsevesenet og i forskning,  sammenlignet med sykdommer som rammer menn. Endometriose er et eksempel på en kvinnelidelse det finnes lite kunnskap om. Lidelsen har også blitt nedprioritert av helsepersonell. Kroniske underlivssmerter er et annet eksempel på en nedprioritert kvinnesykdom som rammer mange kvinner.

Med lite kjennskap om en sykdom eller lidelse kan det også være vanskeligere å både søke hjelp og å få hjelp i helsevesenet. 

Kvinnehelseutvalget

I mars 2021 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle lage en ny utredning om kvinners helse. Kvinnehelseutvalget skulle undersøke hvordan kjønnsforskjeller ble håndtert i forbindelse med helse- og omsorgstjenestene samt i utdanning og forskning. De skulle også se på utfordringer blant kvinner når det kom til risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.

To år senere, i mars 2023, konkluderer Kvinnehelseutvalget med at svært lite er gjort siden rapporten fra NOU i 1999. De kommer nå med flere forslag som kan bedre kvinners helse.

Et av forslagene er å tilby unge kvinner gratis prevensjon helt fram til de er 25 år. Dette er tre år lenger enn dagens regelverk.

Utvalget mener også at leger bør få bedre betalt for å behandle kvinnesykdommer og at det bør komme egne takster for å utrede diffuse underlivssmerter eller for å ta opp familievold. De ønsker også å styrke tilbudet for unge på helsestasjoner og skolehelsetjenesten og de ønsker å utvide tjenester for de med spiseforstyrrelser. For kvinner mellom 25-45 år vil utvalget vite mer om hvorfor så mange venter med å få barn og om dette kan handle om støtteordninger som ikke er gode nok. Utvalget ønsker også at flere kvinner i overgangsalderen skal få tilbud om hormonbehandling på blå resept. Det er i alt forslag om 75 nye tiltak innen kvinnehelse fra utvalget.

Vi tar kvinnehelse på alvor

Vi på Oslo Jordmor og kvinnesenter jobber med å hjelpe kvinner i ulike aldre og faser av livet. Vårt fagområde er kvinnehelse. Vi tilbyr hjelp til svangerskapsoppfølging, infertilitetsutredning, gynekologisk undersøkelse, ultralyd for gravide, NIPT-test, prevensjonsveiledning, test for kjønnssykdommer og kontroller etter fødsel for å nevne noe. Du kan bestille time hos oss her. 

Kilder:

Blir 2023 året for kvinnehelse?   | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no) 

Internasjonal kvinnedag (fn.no)

NOU 1999: 13 – regjeringen.no

Kvinnehelseutvalget – Et offentlig utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

 

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *