Online jordmor: snakk med jordmor på nett

Ønsker du å sitte hjemme og likevel kunne snakke med jordmor, kan du bestille samtale over nett. 

Time booker du som vanlig under timebestilling. Deretter melder du deg klar for videosamtale her.

Dette egner seg for eksempel til diverse spørsmål, jordmorsamtale, kurs, prevensjonsveiledning.