Hva er ultralyd?

«Bli kjent med barnet ditt!»

Ultralydundersøkelse er en type undersøkelse hvor en benytter seg av lydbølger med høyere frekvens enn det menneskelige øret kan høre. Lydbølgene sendes inn gjennom hudens overflate og forplanter seg i kroppens vev. De kommer tilbake til ultralydapparatet og lager et bilde på skjermen. På denne måten kan man se fosteret, fostervann og morkakens beliggenhet.

Er ultralyd skadelig?

Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært utført i Norge siden 1960-årene. Det finnes per i dag ingen dokumentasjon som viser skadelige effekter av ultralyd slik det brukes .

Er det garanti ved ultralyd?

Selv om flere ultralydundersøkelser ikke har avdekket noe avvik ved fosteret, har en likevel ingen garanti for at alt er i orden.

Vekstkontroll:

Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet. Når det beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid.

Hva gjør man ved mistanke om sykdom eller avvik?

Ved enhver ultralydundersøkelse vil en alltid gå gjennom anatomi og måle fosteret for å følge vekst. Hvis det er mistanke om utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret vil en henvise for videre oppfølging ved aktuelle sykehus, for eksempel Rikshospitalet, Ullevål sykehus eller Ahus.

Ultralydbildets begrensninger:

Det er ikke alltid en får så gode ultralydbilder av fosteret. Hvis fosteret ligger svært sammenkrøllet langt nede i bekkenet, og med ryggen mot oss, vil det være vanskelig å få fremstilt en god profil. Tekniske utfordringer for et optimalt ultralydbilde vil kunne være svekkelse av ultralydsignalet pga fostrets leie og dersom kvinnen er svært overvektig kan det noen ganger være utfordrende å få gode bilder.

Hva er 2D-ultralyd?

Hva er ultralyd? Illutrasjon av ultralydbilde.
Hva er ultralyd? Illutrasjon av ultralydbilde.

2D-ultralydundersøkelser utføres gjennom hele svangerskapet, og inkluderer en komplett fosterundersøkelse hver gang. Bildene på skjermen er 2-dimensjonale snittbilder (planbilder) gjennom livmor og foster. Vi gjør alltid en 2D-ultralydundersøkelse.

Hva er 3D/4D-ultralyd?

Hva er ultralyd? Illutrasjon av ultralydbilde av et ansikt.
Hva er ultralyd? Illutrasjon av ultralydbilde av et ansikt.

3D-ultralyd gjør at en ser bredde, høyde og dybde i bildet, men en ser ikke bevegelse. 4-dimensjonal (4D) ultralyd viser fosterets bevegelser i 3D-bilder.
3D-avbilding av foster er blitt en populær og etterspurt teknologi fra den gravide . For å få gode bilder i 3D/4D er det best å ta denne undersøkelsen mellom 25-30 uker. Det er mulig å prøve å ta disse bildene i andre uker også.

Om du vet at du har morkaken i fremre vegg, har du større sjanser at få bra bilder ved 25-26 uker.
Det er alltid en hyggelig begivenhet med tvillinger. Si fra om dette når du bestiller timen. Tvillinger avbildes best mellom 23-28 uker.
Når barnet ligger litt vanskelig til for å få tatt gode bilder prøver vi med litt saft eller annet søtt til mor. Det er lurt å ha spist før en kommer. Vi setter av god tid til undersøkelsen slik at alle betingelser er til stede for at få tatt gode bilder. Ved 3D/4D-ultralyd setter vi alltid av ca. 60 min til undersøkelsen. Ved de tidligere undersøkelsene går det noe raskere.

En får vanligvis sett barnet sitt på denne måten etter svangerskapsuke 24, og før uke 36, men dette kan variere.

Hva er doppler?

Doppler forteller hvor fort og i hvilken retning blodet strømmer, og om det er liten eller stor karmotstand.
For eksempel vil den gravide ha noe økt risiko for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og mindre tilvekst hos fosteret ved høy motstand i livmorkarene ved 24 uker. Ved påvirket blodstrøm i livmorkarene ved 24 uker i graviditeten henvises den gravide til for eksempel Rikshospitalet.

Navlesnorkarene:

Fosteret har normalt 3 kar i navlesnoren. En vene fører oksygenrikt og næringsrikt blod fra morkaken til fosteret. To arterier fører oksygenfattig blod tilbake til morkaken for å motta oksygen og næringsstoffer, og avgi forbrenningsprodukter. Er det stor motstand i morkaken som følge av for eksempel forkalkninger og infarkter vil det kunne føre til dårligere fostervekst. Blodstrømshastigheten vil kunne avsløre dette. Finner en påvirket blodstrøm hos fosteret krever det intensiv overvåking ved sykehus.

Artikkel som anbeales å lese:

http://www.mammanett.no/gravid/dette-bor-gravide-sjekke-de-bestiller-privat-ultralydtime

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *