Ultralyd for gravide

Ultralyd for gravide

Du kan få ultralydbildene levert rett på din mobil!

Mange vil ha bildene fra ultralyden med en gang, og vi kan levere det rett til din mobiltelefon.

Ultralyd for gravide

Vi tilbyr ultralyd for gravide med en ultralydundersøkelse i svangerskapet. 

Alle undersøkelsene utføres av gynekologer med lang erfaring innenfor svangerskap og fosterutvikling.

Noen ganger foreligger det årsaker til at man trenger flere eller tidligere ultralyd enn den den tidlige ultralyden og  rutineultralyden som tilbys ved sykehuset hvor du har fått fødeplass. Det kan være medisinske årsaker eller eget ønske.

Er det trygt med ultralyd for barnet?

Ultralydundersøkelse er trygt for barnet – også om det gjøres mange undersøkelser i svangerskapet. Men man bør forsikre seg om at den som utfører undersøkelsen har kompetanse med tanke på ALARA begrepet (As Low As Resonably Achieveable). Dette betyr rett og slett at de grensene man har for stråledoser ikke er satt etter «så høyt som det er trygt» men «så lavt som rimelig mulig».

Denne undersøkelsen utføres av gynekolog ved vår klinikk. Ultralyd tidlig i svangerskapet utføres i 2D. Man kan se et hjerte som slår, antall foster og anslå svangerskapets lengde.

Hvorfor skal jeg ta en tidlig ultralyd?

Årsaker til at mange ønsker en ultralyd så tidlig i svangerskapet kan være for å få bekreftelse på graviditet i livmoren, usikkerhet om svangerskapets lengde, blødninger, tidligere spontanaborter eller spørsmål om flerlinger.

Fra graviditetsuke 10, kan du også får utført NIPT test dersom dere ønsker dette. 

Denne undersøkelsen utføres av gynekolog ved vår klinikk.  Ved ultralyd fra uke 11+0 kan man se mer enn ved ultralyd tidligere i svangerskapet. Fosteret har utviklet seg og det kan lettere oppdages avvik.  Dersom du ønsker kan du også få utført NIPT test sammen med denne ultralyden.

Man kan som regel se kjønn etter 14 uker. Før denne tid ser gutt -og jentefoster nesten like ut.

Denne undersøkelsen utføres av gynekologene  ved vår klinikk. 

Rutineultralyd

Alle gravide tilbys en rutineultralyd/screening ultralyd omkring uke 18 – 20. Ultralydundersøkelse utføres ved sykehuset hvor den gravide har fødeplass. Målet med undersøkelsen er å bekrefte hvor langt man er kommet i svangerskapet, fastsette termindato, undersøke om det er flere foster og se hvordan utviklingen til fosteret har forløpt. Vi ser også på morkakens plassering, samt fostervannsmengde. Har man fått tidspunkt for rutineultralyd på sykehuset en dag som ikke passer, kan den utføres hos oss.

Du kan også være aktuelt å bestille time for ultralyd i løpet av svangerskapet grunnet blødning, ønske om å se kjønn, tilvekst kontroll eller sjekke barnets leie. 

Tilvekstkontroll

Tilvekstkontroller gjøres som oftest fra uke 28. Vi gjør en anatomisk granskning samt måler barnets vekt og utvikling. Vi ser på morkakens plassering og bedømmer fostervannsmengde. Dette kan avdekke avvik som er viktige for videre oppfølgning. I mange andre land enn Norge , er en tillvekstkontroll i graviditetsuke 32 helt vanlig  få utført på sykehuset. 

Leiekontroll

Fra graviditetsuke 36, skal man vite sikkert hvordan barnet leie er,  hodeleie eller seteleie. 

Denne undersøkelsen utføres av gynekologene ved vår klinikk. 

3D bilde er et stillbilde, og 4D er i bevegelse som en film. Det er flere faktorer som påvirker et bra bilde, blant annet barnets leie, morkakens plassering og mengde fostervann. Vi kan derfor ikke garantere et bra bilde. Venter du tvillinger anbefaler vi at du ikke kommer så sent i svangerskapet, da det er trangere forhold. I samtlige ultralydundersøkelser vil bildene overføres direkte til din mobiltelefon.

For best resultat anbefales 3D og 4 D ultralyd i uke 24-30

 

Er du gravid?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få relevant informasjon om vanlige plager og kontroller som anbefales.