Tilrettelegging for gravide ansatte

Visste du at gravide står for en tredjedel av fraværsdagene blant kvinner i alderen 20-39 år?

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst, få ned sykefravær i forbindelse med graviditet, og bidra til at den gravide ikke utsettes for helsefarlig arbeid.