Online jordmor: snakk med jordmor på nett

ONLINE JORDMOR: SNAKK MED JORDMOR PÅ NETT

Snakk med jordmor på nett !

Ved online jordmorsamtale setter vi av god tid til å snakke om det DU har behov for å snakke om. Jordmorsamtale er et tilbud til både gravide og ikke gravide og du kan snakke med oss uavhengig av hvor du bor. 

Online samtale kan være en godt alternativ nå i disse Coronatider, hvor partner ofte ikke kan være med på konsultajson og vi kan da gå igjennom ting som kan være fint for dere begge å vite. Dette kan for eksempel være samtale tidlig i graviditeten om hva som skjer i kroppen eller samtale om fødsel eller amming før fødsel. 

Vi benytter Confrere, som er et sikkert videosamtale-verktøy utviklet for kontakt mellom kunder og helsepersonell.  

Eksempler på tema vi kan snakke om:

Er du gravid?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få relevant informasjon om vanlige plager og kontroller som anbefales.