Online jordmor: snakk med jordmor på nett

ONLINE JORDMOR: SNAKK MED JORDMOR PÅ NETT

Snakk med jordmor på nett !

Ved online jordmorsamtale setter vi av god tid til å snakke om det DU har behov for å snakke om. Jordmorsamtale er et tilbud til både gravide og ikke gravide og du kan snakke med oss uavhengig av hvor du bor. 

Vi benytter Confrere, som er et sikkert videosamtale-verktøy utviklet for kontakt mellom kunder og helsepersonell.  

Eksempler på tema vi kan snakke om:

  • Ønsker å bli gravid men ikke vet om du tør
  • Vil vite mer om kvinnekroppens forandringer i forbindelse med graviditet
  • Er uplanlagt gravid og ønsker noen å snakke med fordi du vurderer å ta abort
  • Ønsker mer informasjon og råd om ulike temaer i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Er redd for å føde
  • Ønsker en samtale med en jordmor før fødselen (dette vil ikke kunne erstatte et fødselsforberedende kurs da det ikke blir nok tid til dette på én konsultasjon, se evt online kurs)
  • Prevensjonsveiledning
  • Samtale etter abort