NIPT-test

NIPT-test

NIPT- Non invasive fetal test

NIPT – test er en screeningtest for trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom ) og trisomi 21 ( Downs syndrom). Denne testen kan tas fra graviditetsuke 10+0.

Det tas en blodprøve i armen til den gravide. Når du er gravid, har du fragmenter av fosterets DNA i blodet og det er dette man ser etter på laboratoriet. Prøven vil ikke sjekkes for andre avvik enn disse trisomiene, 13,18 og 21.

Når du bestiller time for NIPT må du først lese gjennom  en nettbasert informasjon som avsluttes med en test, slik at det sikres at du forstått informasjonen. Her blir det forklart hva NIPT er, hva man kan oppdage og hva man gjør dersom du får et avvikende svar. Se www.niptskolen.no . NIPT skolen tar du og din eventuelle partner før dere kommer til timen. Du logger inn med bank-ID for å gjennomgå NIPT skolen. Har du ikke norsk personnummer, tar du kontakt med oss, slik at vi kan sikre at du får gjennomgang av informasjonen. Har du svensk BankID, kan også dette benyttes. Det er viktig at du har logget inn og gjort NIPT skolen da det er her du også vil få resultatet når det foreligger.

Når du kommer til time, gjentar vi noe av informasjonen og hører med deg/ dere om eventuelle spørsmål etter gjennomgått NIPT skole. Deretter tas en ultralydundersøkelse for å bekrefte intakt singel graviditet og lengde på svangerskapet. Etter undersøkelsen tar vi blodprøven og du vil få svaret i løpet av 7-10 dager. Du / dere må også gi skriftlig samtykke til undersøkelsen. Du får beskjed via SMS om at prøvesvaret er klart sammen med en link hvor du logger inn med bank-ID for å se svaret.

Blodprøven vi tar sendes til Sverige og laboratoriet heter Life Genomics AB i Gøteborg.

Ved uklart eller avvikende svar vil vi kontakte deg og ved behov henvises du til fostermedisinsk avdeling på et sykehus for videre
utredning og oppfølging.

Dersom blodprøven av ulike grunner ikke kan gjennomføres etter ultralyden er tatt, betaler du kun for en vanlig ultralydsundersøkelse. 

 

Hva bestiller jeg?

NIPT-test: kan tas fra graviditetsuke 10 +o. Det vil kun tas en ultralyd for å verifisere graviditetslengde og at det kun er et foster.

NIPT-test med utvidet ultralyd mellom uke 11-13: I tillegg til NIPT-test, vil dere få en systematisk gjennomgang av fostrets anatomi (organsjekk). Ved å kombinere NIPT- test med utvidet ultralyd får dere en mer omfattende fosterdiagnostikk undersøkelse. Dette er best i graviditetsuke 12 og 13.  

HUSK å gjennomgå NIPT skolen før timen: www.niptskolen.no 

Er du gravid?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få relevant informasjon om vanlige plager og kontroller som anbefales.