NIPT-test

NIPT-test

NIPT= Non invasive prenatal test

NIPT–test er en screeningtest for trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 21 (Downs syndrom). Denne testen kan tas fra graviditetsuke 10+0. Testen koster fra 5990 kr.

Hvordan gjennomføres NIPT test?

Det tas en blodprøve i armen til den gravide. Når du er gravid, har du fragmenter av fosterets DNA i blodet og det er dette man undersøker på laboratoriet. Prøven vil ikke sjekkes for andre avvik enn disse tre trisomiene: trisomi 13,18 og 21.

Før du bestiller time, gå igjennom NIPT skolen

Når du bestiller time for NIPT må du først lese gjennom en nettbasert informasjon for  å sikre at du forstått hva prøven innebærer.  Her blir det forklart hva NIPT er, hva man kan oppdage og hva man gjør dersom du får et avvikende svar. Se www.niptskolen.no . NIPT skolen tar du og din eventuelle partner før dere kommer til timen. Du logger inn med bank-ID for å gjennomgå NIPT skolen. Har du ikke norsk personnummer, tar du kontakt med oss, slik at vi kan sikre at du får gjennomgang av informasjonen. Har du svensk BankID, kan også dette benyttes. Det er viktig at du har logget inn og gjort NIPT skolen da det er her du også vil få resultatet når det foreligger.

Når du kommer til timen

Når du kommer til timen gjentar vi noe av informasjonen og hører med deg/dere om eventuelle spørsmål etter gjennomgått NIPT skole. Deretter tas en ultralydundersøkelse for å bekrefte intakt graviditet og lengden på svangerskapet. Etter undersøkelsen tar vi blodprøven og du vil som oftest få svaret i løpet av 10 dager. Kvinnen må også gi skriftlig samtykke til undersøkelsen. Du får beskjed via SMS når prøvesvaret er klart sammen med en link hvor du logger inn med bank-ID for å se svaret.

Blodprøven vi tar sendes til Sverige og laboratoriet heter Life Genomics AB i Gøteborg.

Ved uklart eller avvikende svar vil vi kontakte deg direkte og ved behov henvises du til fostermedisinsk avdeling på et sykehus for videreutredning og oppfølging. Dette dekkes av det offentlige helsesystemet.

Dersom blodprøven av ulike grunner ikke kan gjennomføres etter ultralyden er tatt, betaler du kun for en vanlig ultralydundersøkelse.

Er du gravid med flerlinger, tilkommer en mindre tilleggsavgift.

Hva bestiller jeg?

NIPT-test: kan tas fra graviditetsuke 10 +0. Det vil kun tas en ultralyd for å verifisere liv, graviditetslengde og antall foster.

NIPT-test med utvidet ultralyd mellom uke 11-13: I tillegg til NIPT-test, vil dere få en systematisk gjennomgang av fosterets anatomi. Ved å kombinere NIPT-test med utvidet ultralyd får dere en mer omfattende undersøkelse. Det er lettere å se avvik i  graviditetsuke 12 og 13. 

HUSK å gjennomgå NIPT-skolen før timen: www.niptskolen.no

Vi har godkjenning av helsedirektoratet for å tilby fosterdiagnostikk: NIPT for trisomi 13, 18 og 21 til gravide, jf. bioteknologiloven § 7-1

Er du gravid?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få relevant informasjon om vanlige plager og kontroller som anbefales.