Kurs for bedrifter

  • Tilbud
  • Veil pris 0,00 kr

Bidra til trygghet for dine gravide ansatte

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst i tillegg til å bidra til at de gravide ikke utsettes for helsefarlig arbeid.

Kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte:

  • Hvordan og hvorfor skal du som leder tilrettelegge i arbeidssituasjonen for dine gravide ansatte
  • Generelle regler og stønader en arbeidsgiver kan søke om
  • Skape en god gravide politikk for bedriften

Kurs for gravid medarbeidere:

  • Øke kunnskapen om kroppens normale og unormale forandringer under en graviditet.
  • Hva skal til for at du og barnet i maven er trygge i din arbeidssituasjon
  • Hva om jeg av helsemessige årsaker ikke kan være i arbeid?

Kontakt oss for mer informasjon.

Epost

Tlf. 92828833