Individuell prevensjonsveiledning

prevensjonsveiledning, prevensjon, p-piller, p-stav, p-ring, spiral, hormonspiral, oslo jordmor og kvinnesenter

Det finnes flere typer prevensjon på markedet men det kan være vanskelig å finne det rette. Hvis man ikke ønsker å bli gravid er det lurt å bruke prevensjon, dog er det mange årsaker til at prevensjon likevel ikke brukes konsekvent eller droppes. Årsaker til manglende bruk av prevensjon når man ikke har et barneønske, var bakgrunnen for min masteroppgave med tittelen «Why do young adult women experience unwanted pregnancies? Reasons for nonuse and inconsistent use of contraception.»  Kvinnenes forklaringer ble analysert og gruppert i fire hoveårsaker.

prevensjonsveiledning

«Jeg har hatt ubeskyttet sex mange ganger uten å bli gravid. Jeg regner med at jeg er steril.»

Masterstudien viste at mangel på kunnskap og feilinformasjon om prevensjonsmidler påvirker kvinners prevensjonsbruk. Å feilvurdere egen syklus førte til at kvinner hadde ubeskyttet sex ved eggløsning. Andre feilvurderte svangerskapsrisikoen basert på misforstått medisinsk informasjon eller overbevisning. Et typisk eksempel er at en kvinne har ubeskyttet sex flere ganger, ikke blir gravid og dermed tenker at hun er steril. Noen kvinner gikk også så langt som å tro at de ikke hadde mulighet til å kontrollere graviditet overhodet, og trodde de ville bli gravid når «det var meningen». Å ikke mestre rutinen med prevensjonsmetoden førte til inkonsekvent bruk. Noen hadde problemer med å ta pillen hver dag, eller få tak i ny resept. Uregelmessige tidsplaner, at man ikke våknet til samme tid eller på samme sted hver dag, bidro også til inkonsekvent bruk.

contraception

«Jeg gikk opp i vekt»

Mange unge voksne kvinner er bekymret for at nye prevensjonsmidler ikke blir tilstrekkelig testet eller frykter komplikasjoner ved å bruke dem. Spiral ble av noen beskrevet som «en fremmed”, «alvorlig» eller «intens» form for prevensjon. Kvinner var også redd for at hormonell prevensjon skulle ha negativ påvirkning på fremtidig helse. Bivirkninger eller frykt for bivirkninger, førte til at noen kvinner ikke brukte prevensjon eller avsluttet. 

innsettelse av spiral

«Kjæresten min synes det er så styrete med kondom»

Familiemedlemmers meninger om prevensjon hadde betydning for noen unge kvinner og påvirket deres prevensjonsbruk. Noen unge voksne kvinner var også bekymret for hva folk tenker om jenter som har med seg kondomer. De var bekymret for å bli oppfattet som billig. Det var forventet at menn skulle ha kondomer med seg, og dette var avgjørende for om kondom ble brukt ved one night stands. Kvinner nevnte at vanskeligheter med å forhandle og kommunisere med partner om kondombruk var årsak til at de ble enige om å droppe kondom.

prevensjon

«Jeg ble revet med»

Bruk av alkohol eller narkotika kan føre til at kvinner ikke bruker prevensjon eller tenker på graviditetsrisiko. Også vold, vanskeligheter i romantiske forhold, sykdom eller stress bidro til  at man ikke tenkte på graviditetsrisiko. Kvinner som ikke har planlagt å være seksuelt aktive på et gitt tidspunkt, kan ende opp med å bli “revet med”. Kvinner uttrykte også at hvis de hadde sex for første gang, eller de ikke var i et fast forhold, var det lite sannsynlig at de hadde prevensjon, fordi de ikke hadde en plan om å være seksuelt aktive.

prevensjon, prevensjonsveiledning, oslo jordmor og kvinnesenter, spiral, p-piller, p-stav, p-ring,

Individuelt tilpasset prevensjonsveiledning.

Unge voksne kvinners prevensjonsbruk kan påvirkes av både indre, ytre, mellommenneskelige og sosiale faktorer. Individuell prevensjonsveiledning som søker å forstå preferanser og barrierer hos hver enkelt kvinne, kan være avgjørende for å finne den mest tilfredsstillende prevensjonen og dermed øke konsekvent bruk av prevensjon når kvinnen ikke ønsker å bli gravid.

Jordmor kan mer enn bare svangerskap og fødsel

Jordmødrene ved Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med prevensjonsveiledning og innsettelse/bytte av spiral og p-stav. Jordmødre kan skrive ut resept på prevensjon til kvinner over 16 år. Hos oss setter vi av god tid til å gi deg den informasjonen du trenger for å gjøre et godt prevensjonsvalg for nettopp deg.

Bestill time til prevensjonsveiledning

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.