Svangerskapskontroll på arbeidsplassen

"En personalgode med stor verdi"

Alle gravide får tilbud om oppfølging i svangerskapet der de bor, enten hos fastlege eller jordmor på helsestasjonen. For dem som bor langt unna sin arbeidsplass vil dette medføre tap i arbeidstid. Den ansatte kan også oppleve en stressituasjon da hun ønsker å imøtekomme både sin arbeidsgiver og ivaretagelse av seg selv og/ eller barnet i magen. 

Vi tilbyr svangerskapsoppfølging etter nasjonale retningslinjer og reiser dit hvor den gravide er, eller hun kan komme på konsultasjon i våre lokaler sentralt i Oslo. 

Ved å tilby svangerskapskontroll på arbeidsplassen vil dette være en fantastisk personalgode for din ansatte og samtidig en stor gevinst for bedriften i form av mindre tapt arbeidstid.