Stressmestring

Opplever du stress i hverdagen og ønsker noen enkle teknikker og råd? Uavhengig om du er gravid eller ikke, kan du få individuell veiledning av jordmor Ingrid. Samtale, coaching og stressdempende øvelser tar sikte på å dempe negative tanker og følelser og dermed gi plass til de positive.

Individuelle/ par konsultasjoner:

Gravid:  Å være gravid kan til tider utløse vanskelige følelser og tanker, noe som kan som kan føre til at svangerskapet ikke oppleves så godt som mange forventer. Her kan du/ dere få god hjelp coaching og stressdempende øvelser for økt mestring i hverdagen. Bestill time, ved å sende oss en mail

Ikke gravid: Alle mennesker går gjennom store og små livshendelser som påvirker oss i forskjellig grad, og vår egen håndtering av tanker og følelser knyttet til disse vil påvirke både vårt indre og ytre liv på både kort og lang sikt. PÅ en individuell time hos Ingrid vil du få coaching og lære teknikker til å dempe negative tanker og følelser. 

Kurs:

Er du gravid og ønsker delta på et kurs innenfor stressmestring se her 

 

Jordmor Ingrid Randen

har en master i helsefremmende arbeid med fokus på gravides mestring og forventninger i svangerskap og fødsel. Hun har også utdanning innen NLP (nevrolingvistisk programmering), hypnose, depresjonsmestring og TM meditasjon.

Hun brenner for å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme egen helse gjennom å regulere og dempe hverdagens stress. 

Du kan bestille time til Ingrid ved å sende oss en mail på post@oslojordmor.no