Tilrettelegging for gravide ansatte

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst, få ned sykefravær i forbindelse med graviditet, og bidra til at den gravide ikke utsettes for helsefarlig arbeid.

Visste du at gravide står for en tredjedel av fraværsdagene blant kvinner i alderen 20-39 år?

Vi ser at mange gravide med riktig tilrettelegging reduserer sitt fravær og sykemeldingsgrad. Ofte kan det være små tiltak som gir stor effekt, men det kan mangle på tilgang til de riktige rådene, til riktig tid. Vi ser at også mange ledere, tross gode intensjoner, er usikre på hva som er riktig å gjøre når en gravid ansatt har utfordringer med å løse sine arbeidsoppgaver.  Vi som jordmødre kan risikovurdere arbeidsplassen, gi råd og veiledning i forhold til tilrettelegging og kan skrive svangerskapspenger hvor det er behov. 

Bruk av jordmor i tilretteleggings samtaler har vist seg svært kostnadseffektive for bedrifter og har bidratt at gravide ansatte øker sitt nærvær på arbeidsplassen og trives i jobb. til økt nærvær av gravide ansatte. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale 92828833/ post@oslojordmor.no

Vår erfaring og tidligere kunder