Gestaltterapeut

Pia Merete Bråss, Gestaltterapeut

 

Nysjerrig på hva Gestaltterapi er? Se her:


Er gestaltterapi noe for deg?

  • Står du overfor vanskelige valg i livet?
  • Ønsker du selvutvikling og bedre kjennskap til deg selv?
  • Tar hverdagsproblemene for mye plass i livet ditt?
  • Er du i en livssituasjon hvor du trenger støtte?
  • Har du låst deg fast i eget liv?
  • Er du sliten og utbrent? Er livsgnisten blitt borte på veien.
  • Føler du deg ensom i livet ditt
  • Er du sliten i hodet av indre dialoger med deg selv og fokus på problemstillinger? Går du i sirkler?
  • Har du opplevelser i livet som fortsatt tar for mye oppmerksomhet?

Sammen kan vi se på mulighetene til å påvirke livsvalg og mestring i eget liv. Mange strever med å bli noe annet, være noe annet, men ofte kan det forløsende ligge i å bli bedre kjent med den man er og de ressursene som ligger i en selv – både sårbarhet og styrker.

Jeg har studert ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 3.år og medlem av Norsk Gestaltterapeutisk Forening, MNGF.

Du kan booke time til Pia v/ timebestilling online. Du kan også sende en mail eller ringe nå Pia direkte på mobil 90578580.

Min bakgrunn?

I dag  jobber jeg i Foreningen for hjertesyke barn hvor barn med hjertesykdom og deres familier er hovedfokus.
Jeg er utdannet  medisinskfaglig ingeniør og bedriftsøkonom, og har tyve års erfaring i farmasøytisk industri innenfor ulike medisinske fagfelt. Over mange år har jeg jobbet med og møtt mennesker i ulike profesjoner og i organisasjoner av ulik kultur. De siste årene har jeg vært leder av et fagteam, hatt personalansvar og  vært medlem i en ledergruppe hvor et hovedfokus har vært støtte og oppfølging av medarbeideres personlige utvikling.
Tidlig i arbeidskarrieren, over en fem års periode,  var jeg pleieassisten på et sykehjem.

Ønsker du å vite mer om gestaltterapi kan du se denne filmen eller lese her www.gestalt.no

 

Hva er gestalt?

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring

Kilde: www.gestalt.no