Fødselsforberedende kurs

Oslo jordmor og kvinnesenter har fødselsforberedende kurs som passer for alle uansett hvor du har fødeplass. Om du skal føde på sykehus eller hjemme om du er norsk eller utenlandsk.

Vi har fødselsforberedende kurs i grupper på Ullevål sykehus eller individuelt på våre klinikker på Storo/ grefsen. Vi har også fødselsforberedende kurs på engelsk, Birth preparation course som holdes av erfaren amerikansk/norsk jordmor. i lokalene på Storo/ Grefsen. Fødselsforberedende kurs i grupper arrangeres ukentlig på Ullevål sykehus. Individuelle kurs og noen kurs i mindre grupper blir holdt i våre lokaler på Grefsen/Storo. Alle våre kurs blir holdt av erfarne jordmødre  med erfaring fra føde og barselavdeling.

Fødselsforberedende kurs på Ullevål sykehus inkluderer en kort omvisning på kvinneklinikken og pasienthotellet. Vi viser hvor dere kan parkere, hvor dere finner fødemottaket, føde og barselavdelingene og barselhotellet. Det er ikke lov å gå inn på fødeavdelingen på Ullevål eller Rikshospitalet, men det blir vist bilder fra alle fødeavdelingene. Ahus har gratis omvisning på fødeavdelingene hver tirsdag som man kan ta separat. Ved spesielle behov for å se fødeavdelingen ved de andre sykehusene så kan dere ta direkte kontakt med fødeavdelingen og spørre om dere kan få komme og se fødeavdelingen.

På våre fødselsforberedende kurs fokuserer vi på den normale fødselsprosessen og hjelper dere å få en økt bevisstgjøring av kroppens egne ressurser. Økt kunnskap og bevisstgjøring om hva som skal skje bidrar til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i fødselen. Vi gir deg og din partner tips og dere får redskaper som hjelper dere å forberede dere best mulig til fødselen. Følgende punkter vil bli gjennomgått på våre kurs og det gis alltid rom for å stille spørsmål underveis.

  •  Forberedelse til fødselen, mentalt og fysiologisk
  •  Smerteopplevelsen   
  •  Fødselens ulike faser og smertelindring
  •  Når skal man ta kontakt med fødeavdelingen?
  •  Mottak i fødeavdelingen
  •  Hvordan kan jeg støtte min kjære?
  •  Fødestillinger
  •  Hjelpemidler
  •  Det nyfødte barnet

Påmelding /ombooking og evt. avbestilling via vår nettside.

For individuelle kurs send forespørsel til post@oslojordmor.no

Prisen på fødselsforberedende kurs i gruppe er kr 1200 /par og for individuelle kurs kr 1600/par.

Påmelding er bindende . Avbestillingsfrist 1 uke før kursstart. Ved ombooking/ avbestilling etter avbestillingsfrist vil  full kursavgift+ fakturagebyr bli fakturert. Du får kvittering på mail ved bestilling/ombooking og avbestilling. Ta kontakt dersom du ikke mottar dette.

Se kurs