Bli en gravidvennlig arbeidsplass

Oslo jordmor og kvinnesenter kan bidra til at deres arbeidsplass får en familievennlig bedriftsprofil, ivaretar deres gravide ansatte og øker den gravides tilstedeværelse på jobb.

 

Vårt tilbud til bedrifter er TIMING- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET 

Vi tilbyr tilrettelegging  arbeidsplassen og har dialogmøter mellom leder, den gravide og jordmor. Dette har vist seg å kunne forebygge og redusere sykefraværet i forbindelse med graviditet, samt øke trygghet for den gravide og leder.  Vi risikovurderer arbeidsplassen og tilbyr leder/verneombud kunnskap om hvordan man skaper en gravidvennlig arbeidsplass. 

Vi tilbyr svangerskapsoppfølging etter nasjonale retningslinjer, og reiser dit hvor den gravide. Hun kan også komme på konsultasjon i våre lokaler sentralt i Oslo. På denne måten sparer hun tid som ellers ville bli brukt til transport til/fra helsestasjon eller fastlege hvor hun bor.  

Våre bedriftskunder setter pris på at ledere med personalansvar har enkel tilgang på kunnskap med direktelinje til jordmor for spørsmål om hvordan man som arbeidsgiver forholder seg til svangerskap, fødsel og barsel. Tilsvarende setter den gravide pris på kontinuitet og kvalitet i sin svangerskapsoppfølging.  

Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med tilrettelegging for gravide ansatte og svangerskapsoppfølging. Vi er omreisende og dermed kostnadseffektive for bedriften. Vi løser problemer der dere er og er alltid tilgjengelige for samtaler og råd, både for leder og den gravide. 

Ta kontakt for et uforpliktende møte mobil 92828833 / epost post@oslojordmor.no