Brosjyre

Her kan du laste ned vår brosjyre om tilrettelegging for gravide

Bedrifter som gir gravide ansatte god tilrettelegging vil oppnå en økonomisk gevinst i tillegg til å bidra til at de gravide ikke utsettes for helsefarlig arbeid.

Visste dere at gravide står for en tredjedel av fraværsdager blant kvinner i alderen 20-39 år?

I de siste årene har bruk av jordmor i tilretteleggings-samtaler viset seg svært kostnadseffektive for bedrifter. Vi har lang erfaring og tilbyr følgende:

  • Individuelle oppfølgingssamtaler med gravid og leder (gjerne 1 samtale i hvert graviditetstrimester)
- trepartsamtale på arbeidsplassen med jordmor , leder og gravid tilstede
- trepartsamtale over videosamtale, se gjerne her 
  • Vurdering i forhold til tilretteleggingsbehov og eventuelt svangerskapspenger kontra sykemelding.
  • Lederopplæring i større og mindre grupper
  • Kurs for ansatte i forhold til å være gravid på arbeidsplassen
  • Veiledning/ hjelp til generelle regler og stønader som arbeidsgiver kan søke.
  • Utarbeiding av hjelpemidler for å skape en god graviditetspolitikk (prosedyre, risikoanalyse, oppfølgingsplan)

 Velkommen til å ta kontakt med oss i dag.

At tilrettelegge for gravide har mange positive fordeler for dere!