Amme- og barselkurs

En forberedelse for deg/dere til tiden som venter med barnet.

Amme- og barselkurs

Barseltiden (tiden de første 6-8 ukene etter fødselen) er en sårbar tid etter svangerskap og fødsel. Det er mye nytt å sette seg inn i og man er oftest ikke på sykehuset mer enn 2-3 dager etter fødselen. Noen har ikke fått i gang melkeproduksjonen og man har ofte mange spørsmål i forhold til amming og det nyfødte barnet.

For dere skal bli mer forberedt på barseltiden og skal føle dere tryggere å reise hjem etter fødselen, så anbefaler vi vårt Amme/ Barsel kurs. Jordmødre som holder kurset har erfaring fra barselavdeling og ammeveiledning og vil gjennomgå følgende temaene på kurset:

 • Barseltiden -  en overgangsfase
 • Praktiske tips i innkjøringsfasen
 • Det nyfødte barnet
 • Fysiske og psykiske forandringer
 • Partners betydning
 • Samsoving
 • Hud mot hud, tilknytning og selvregulering
 • Morsmelken
 • Barnets signaler på sult
 • Måltidshyppighet
 • Ammestillinger
 • Riktig suge tak
 • Håndmelking
 • Oppfølging på helsestasjon
 • Etterkontroll av mor
 • Parforholdet og Prevensjon

Dere vil gjennom kurset motta informasjon i hvordan tolke barnets signaler for sult og nærhet. Barn som blir møtt eller får respons på deres behov, blir mer fornøyd. Barnet kan aldri bli bortskjemt på nærhet og omsorg.

Kunnskap om amming vil gi dere mer forståelse av den nyfødtes behov for næring og å takle utfordringer. For å få til en vellykket amming er riktig sugeteknikk avgjørende. Vi vil gi dere veiledning i teknikker som bidrar til økt opplevelse av mestring av amming når dere kommer hjem.

Amme/Barsel kurs anbefales fra uke 28 i svangerskapet. Vi oppfordrer både blivende mor og far eller medmor å være med på kurset slik at dere lettere kan støtte hverandre når dere kommer hjem fra barselavdelingen.

 Kurset holdes i våre lokaler i Pilestredet 15 .

10% rabatt gis ved deltakelse på mer enn 1 kurs.

Se også vårt fødselsforberedende kurs som anbefales fra svangerskapsuke 30-36.