6-8-ukers etterkontroll

Etter fødselen anbefales det en etterkontroll. Denne kontrollen kalles ofte "6-8 ukers kontroll", men det er ikke så viktig at kontrollen skjer i den perioden. Man kan også komme senere. 

På kontrollen vil jordmor ved Oslo jordmor og kvinnesenter gå gjennom fødselsforløpet dersom du har behov for det.  Spesielt viktig er dette dersom du opplever fødselen som vanskelig.

Vi setter av god tid og går igjennom følgende tema:

  • Fødselen
  • Amming
  • Prevensjon
  • Seksualitet etter fødselen
  • Gynekologisk undersøkelse i forhold til eventuelle rifter og du kan også få tatt en celleprøve
  • Knipøvelser
  • Eventuelle spørsmål du måtte ha

Utover dette er det opp til deg, vi snakker om det du måtte ha på hjerte. 


BESTILL TIME