Godkjent klinikk for NIPT-test

NIPT-test og ultralyd

Endelig, kan vi tilby dere NIPT- test !

Oslo jordmor og kvinnesenter har nå fått godkjenning fra Helsedirektoratet til å tilby NIPT. NIPT er en forkortelse for Non Invasive Prenatal Test, en fosterdiagnostisk test. Testen er en vanlig blodprøve av mor i tillegg til en ultralyd. Denne blodprøven kan du ta tidligst i svangerskapsuke 10+0. Det er gledelig at vi er en av de første klinikkene i Oslo som får lov å tilby NIPT-test. Dersom du ønsker utføre NIPT-test møter du vår ultralydjordmor eller gynekolog.

NIPT brukes fordi det er en pålitelig test innen genetisk fosterdiagnostikk. I Norge er det godkjent for å undersøke om fosteret har trisomi 13, 18 eller 21.  Det er kun lov å ta testen ved en singel graviditet. Dersom du ønsker mer informasjon anbefaler vi deg å ta NIPT-skolen ved å logge deg inn på niptskolen.no (med bankID). Denne gir god informasjon om testen, og hva testen gir deg svar på. NIPT skolen skal du også gjennomgått før du kommer til oss før testen.

Din NIPT prøve analyseres hos Life Genomics i Gøteborg, Sverige. Prøven analyseres med en rettet teknologi som ikke avdekker genetisk data på den gravide kvinnen.

NIPT-test eller tidlig ultralyd?

Før en NIPT-test skal tas vil du få muligheten å snakke med jordmor eller gynekolog, med hensyn til eventuelle spørsmål du ikke fått svar på v/ NIPTskolen. Det gjøres en ultralyd for å bekrefte lengden på svangerskapet, plassering av foster og avdekke eventuelle flerlinger. For å ta en NIPT-test må du være i svangerskapsuke 10+0 eller lengre, og i Norge er det kun lov å utføre ved singel gravidtet. Ikke dersom du venter flere barn. En ultralyd gjort i uke 10 er ikke det samme som tidlig ultralyd i uke 11-13, hvor det gjøres en grundig gjennomgang av fosterutviklingen.

 

NIPT-test

Når du er gravid, inneholder blodet fragmenter av babyens DNA. Det er dette DNAet som NIPT analyserer for å bestemme sannsynligheten for at fosteret utvikler Downs syndrom (Trisomy 21) og andre mindre vanlige kromosomavvik som Edwards syndrom (Trisomy 18) og Pataus syndrom (Trisomy 13). Ved hjelp av DNA-basert teknologi identifiserer NIPT 99 prosent av avvikene som kan føre til Downs syndrom. Tradisjonelle blodprøver kan gå glipp av opptil 15 prosent av tilfellene hos gravide. Deteksjonssikkerheten for Edwards og Pataus syndrom er lik, om enn noe lavere, siden syndromet er svært sjelden. Sannsynligheten for at NIPT vil gi et falskt positivt resultat er også mindre enn ved KUB (kombinert ultralyd og blodprøve), noe som betyr at mer invasive testmetoder, som fostervannsprøver, sjelden blir relevante. NIPT er ikke designet for å oppdage sannsynligheten for såkalt mosaikk, partiell kromosomepidemi, translokasjoner, aneuploidi i mor eller nevrale rørsdefekter.

 

Tidlig ultralyd uke 11-13

Første trimester ultralyd defineres som ultralyd i uke 11-13 (12-14). Ved ultralyd før uke 11 er det fosterets beliggenhet, antall foster og hjerteaktivitet vi kan se, men i perioden 11+3-13+6 begynner vi å se relativt mye av fosterutviklingen.  Vi kan fastsette graviditetslengden gjennom å måle noe som kalles CRL – crown rump lenght. Vi ser også om det er flere foster. Å oppdage flerlinger er et viktig funn, da vi i dette tidsrommet kan se om fostrene deler samme morkake eller har hver sin. Det er mye lettere å se dette på et tidlig tidspunkt i svangerskapet. Funnet vil ha betydning for oppfølgningen i svangerskapet. De som deler samme morkake skal følges tettere, da dette er et mer risikofylt svangerskap. Andre parameter vi ser etter er neseben, nakkefold, firekammersnitt og vi lytter til fosterlyden. Vi ser etter hender, føtter og organ som nyrer, magesekk, urinblære og at ryggsøylen er intakt. Et vitalt foster med fosterbevegelser. Morkakens plassering og fostervanns mengden. Vi gjør oss et totalbilde om hvordan fosteret utvikler seg så langt i svangerskapet.

 

Ønsker du ta NIPT-test?

Da anbefaler vi at du først tar https://www.niptskolen.no/og så bestiller time for NIPT . Det å kombinere NIPT med en utvidet ultralyd i grav. uke 11-13 , bidrar til en bedre undersøkelse. Dersom avvik oppdages, vil du bli henvist til sykehus du tilhører for nærmere fosterdiagnostikk. Time for  NIPT- test og tidlig ultralyd kan bestiller her.

Det er viktig at du har gjennomgått Niptskolen før du kommer da det er gjennom den du vil få svaret på prøven når den er klar.

Dersom du kommer til oss, og prøven ikke kan gjennomføres av ulike grunner, betaler du kun for ultralydundersøkelsen.

Velkommen!

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *