Svangerskapsprøver når du er gravid

svangerskapsprøver

Hvorfor trenger du ta svangerskapsprøver når du er gravid?

Ved en graviditet er det en del kontroller som følger med. Vi anbefaler deg å kontakte jordmor eller fastlege så snart du vet om at du er gravid, helst mellom graviditetsuke 6 til 12, anbefales det at du tar din første kontrol. Ved første kontrollen vil det bli tatt en blodprøve fra deg. Hva som skal analyseres har vi beskrivet nedenfor. Det er ikke alle som trenger alle analyser. Dette er en idividuell vurdering ut fra blandt annet alder, BMI, hvilket land du kommer ifra og tidligere sykdommer/ livsstil.

Ved et svangerskap forandres  de vanlige referanseområder for flere blodanalyser og derfor kan du ikke alltid se på vanlige referanseområder for voksne kvinner når du får svaret. En grunn til dette er økt væskevolym hos deg som er gravid. Vi anbefaler deg derfor å ta blodprøven tidlig i svangerskapet. Nedenfor får du en oversikt og forklaring på de ulike svangerskapsprøver som er anbefalt i løp av svangerskapet.

Mellom graviditets uke 6 -12 anbefales det at følgende svangerskapsprøver tas:

Ferritin, ditt jernlager: Kontroll av dette bør tas så tidlig som mulig i svangerskap for å få riktig verdi. Er denne prøven ikke tatt før graviditetsuke 16, er det ikke nødvendig med kontroll, uten da anbefales du å ta et tilskudd på 40 mg jern fra graviditetsuke 18 og ut svangerskap. Tidlig i svangerskapet forandres nemlig væske/ blod volymet og det er plasmavolumet som øker mest sammenlignet med erytrocyttvolumet (de røde blodkroppene). Dette kan da gi feiltolkning, som for eksempel lavt jernlager, anemi. Dersom du tar prøven tidlig og svaret vil bli under 70, skla du ta et tilskudd på 40 gm jern daglig fra graviditetsuke 18 og dersom svaret er under 30, anbefales det det å ta 60 mg jern daglig. Dette får du beskjed av den du velger å gå til kontrol hos.

HB, kontroll av ditt hemoglobin tas også tidlig i svangerskapet i tillegg til i graviditetsuke 28. Denne bør være over 11 tidlig i svangerskapet og over 10,5 g/dl i graviditetsuke 28.

HIV, hepatit B og syfilis; For å forebygge smitterisikoen mellom mor og foster tas det kontroll av disse blodprøver. I tillegg er det for smitterisikoen for helsepersonell. Prøvene anbefales, men du kan reservere deg for kontroll av de dersom du ikke ønsker å ta de. Du bør i slik tilfelle være klar over risikoen for ditt ufødte barn og at du blir behandlet som smittepasient ved kontroller og fødsel.

Blodtype og Rhesus: Det er viktig å vite din blodtype og blodtypeantistoff tidlig i graviditeten. Har du en blodtype som er Rhesus negativ, vil det tas en ny blodprøve i graviditetsuke 24 for å sjekke fostrets blodtype. Dersom fostret har type Rhesus positiv, vil du deretter bli tilbudt en forebyggende injeksjon som gis i graviditetsuke 28. Dette for at det ikke skal dannes antistoffer mellom mor og fostrets blod.

For noen gravide kan det også være aktuelt med andre blodprøver som:

HbA1C: dette er en prøve som viser langtidsblodukker hos mor.  Indikasjon for når man tar denne prøven er i forhold til BMI, førstegrads slekting med diabetes, etnisk bakgrunn fra land som Afrika og Asien. Tidligere svangerskap med stort barn, svangerskapsdiabetes. Denne blodprøven må tas før graviditetsuke 16.

Glucosebelastning mellom graviditetsuke 24-28: Glucosebelastning tas på deg med samme grunn som HbA1C vi  nevnt oven i tillegg til alder og eventuelle avvik underveis i graviditeten som kan gi misstange om svangerskapsdiabetes. Det kan da være aktuelt å ta glucosebelasning senere enn i graviditetsuke 28.

Hepatit C: anbefales dersom du er i risikogruppen for dette

Røde hunder(Rubella): Anbefales dersom du er i risikogruppen for å ikke være vaksinert eller har hatt rødehund som barn. Det sjekkes da etter antistoffer i blodet ditt. Å få røde hund mens du er gravid kan påvirke fostre i maven.

Toksoplasmose: Toksoplasmose sjekkes ikke rutinemessig på gravide, kun i riskogrupper. Det kan også være at du vart i utlandet under graviditeten og deretter har plager som tilsier vi bør sjekke toksoplasmose.

Fosterdiagnostikk/ NIPT: NIPT er en blodprøve for å avdekke enkelte kromosomavvik hos foster. Alle som har en idikasjon for å utføre fosterdiagnostikk vil få dette gjennom sykehuset der du får fødeplass. Dersom du ikke har en indikasjon , men ønsker NIPT likevel? Det varierer noe i alder på  hvem som får dette tilbudet kostnadsfritt. Per dags dato er det over 35 år de fleste steder. I tilegg er det ved avvikende tidlig ultralyd fra 30 år, som får tilbud om NIPT kostnadsfritt.  Det er også mulig å betale for NIPT selv og utføre dette privat.

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *