Svangerskapspenger eller sykemelding?

svangerskapspenger, gravid

Er du gravid og ikke kan være i arbeid? Da bør din jordmor eller lege vurdere situasjonen i forhold til arbeidsoppgaver og fare for barnet i magen eller om det er du som er syk.  Er du gravid og opplever at du ikke strekker til? Orker du ikke tempo på arbeid? Er bekymret for din situasjon? Da bør du med andre ord ikke umiddelbart bli sykemeldt. Det bør fylles ut et skjema fra arbeidstilsynet, «omplassering/ tilrettelegging». Dette skjema kan gi deg rett til svangerskapspenger i stedet for sykemelding, helt eller gradert. Det gjelder dersom din leder ikke kan legge til rette for ditt behov.

Eksempel på risikofaktorer som kan utløse svangerskapspenger

I enkelte tilfeller er det helt tydelig at du har krav på svangerskapspenger. Dette gjelder for eksempel arbeid med farlige kjemikalier eller arbeid med utagerende pasienter. Andre faktorer som må vurderes individuelt er for eksempel risiko i forhold til infeksjon/ smitte og forutsigbare arbeidsdager. Langvarig arbeid i stående stilling, tunge løft, manglende muligheter for pauser og skiftarbeid kan også være grunner. Det er også andre forhold som må vurderes individuelt i forhold til både psykisk og fysisk stress som kan påvirke barnet i magen.

Hvorfor er det viktig å vurdere svangerskapspenger?

For deg som er gravid og ikke har mulighet å være i arbeid under større del av svangerskapet, er det viktig at svangerskapspenger blir vurdert. En uheldig følge av å være sykemeldt, kan være at du mister rettigheten på sykemelding når barnet er født og du er i permisjon. Men da er jeg i permisjon og får mine penger likevel, tenker du kanskje nå. Ja, det er riktig, men dersom du blir syk og ikke kan ivareta ditt barn i en periode, må din partner ta over permisjonen. Resultatet kan da være at du kanskje ikke har rettighet på sykemelding.

Hvem kan hjelpe deg med vurdering i forhold til svangerskapspenger?

Det er din jordmor/ leges ansvar for å fylle ut skjema riktig og deretter er det din leders ansvar for å signere på hvilken grad dette kan ivaretas. Jordmødrene hos Oslo jordmor og kvinnesenter har lang erfaring med å vurdere tilretteleggingsbehov og søke svangerskapspenger. Dette gjøres dersom det grunnet barnet i magen ikke skulle være aktuelt med tilrettelegging. Som oftest er det mulig å kombinere, men det skjer at man i en perioden anbefaler at den gravide ikke skal være på arbeid for å ivareta det ufødte barn.

Ta gjerne kontakt med jordmor, for en jordmorsamtale eller svangerskapskontroll , dersom du lurer på hvordan det burde være i din situasjon. Dette kan også utføres som videokonsultasjon, jordmor online.

Facebook
Twitter
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *