Jobb med barn i magen!

Mediaomtale

I «Personell og ledelse», utgave juni 2010, kan dere lese om å være på jobb med barn i maven. Oslo jordmor og kvinnesenter blir her intervjuet blant annet om hvorfor jordmor kan være en viktig part i å forebygge sykefravær på en bedrift. Det fremkommer at 60 prosent av alle gravide blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. Mye av fraværet kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidet. Antall sykmeldinger som følge av graviditet har økt. I NAVs sykefraværsstatistikk fremkommer det at i 2001 utgjorde svangerskapssykdommer 5,9 prosent av alle sykdomstilfeller blant kvinner. I 4. kvartal 2009 hadde andelen økt til 7,4 prosent.

Oslo jordmor og kvinnesenter har bedriftavtaler der det gis veiledning til gravid og ledere, om hvordan man kan tilrettelegge slik at kvinnen kan være i arbeid lengre. Oslo jordmor og kvinnesenter gjennom fører inntil 3 samtaler i løpet av en graviditet med den gravide og lederen på arbeidsplassen.

Sykefraværet blant kvinner i aldersgruppen 20 – 39 år har gått ned med 13,3 prosent siden prosjektstart med Sykehjemsetaten, Oslo, høsten 2008. Oslo jordmor og kvinnesenter gir også lederen råd i hvilke muligheter der er for å søke tilskudd fra NAV. Tilskudd som kan benyttes til for eksempel å leie inn en ekstra vikar som kan avlaste den gravide.

Vi som jordmødre har også fokus på at den gravide ved behov får riktig stønad fra NAV. Dersom arbeidet medfører fare for barnet, skal den gravide ha svangerskapspenger i stedet for sykepenger.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *