Syfilis

Syfilis -

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overført sykdom, forårsaket av bakterien Treponema pallidum. Dersom den gravide har denne sykdommen er det høy risiko for at barnet også blir smittet. Smitte medfører bl.a. fare for abort, medfødte misdannelser, perinatal død og lavfødselsvekt.

Får kvinnen behandling i svangerskapet reduseres risikoen for smitteoverføring. Alle gravide i Norge blir tilbudt å ta en blodprøve for å avdekke evt. smitte ved første svangerskapskontroll. Syfilisbakterien overføres ved seksuell kontakt. Den har vært sjelden de siste ti år, men har nå blitt mer vanlig igjen. I 2002 ble det meldt om 64 tilfeller av syfilis i forskjellige faser.

Sykdommen oppstår rundt 3 uker etter smitte og da i form av sår der bakterien har trengt inn i kroppen. Ubehandlet går dette over til å bli en sykdom som bl.a. kan gi feber, hodepine og håravfall. Etter mange år kan sykdommen gå over i tredje stadium hvor den angriper hjerne, hjerte, kar og knokler.

Behandling av syfilis er penicillin.