Beta-hemolytiske streptokokker (GBS)

Beta-hemolytiske streptokokker -

Beta-hemolytiske streptokokker (GBS)

Hva er det? 
Beta-hemolytiske streptokokker er en bakterie som sammen med 20 – 30 andre bakterier utgjør en del av normalfloraen hos friske kvinner i fruktbar alder.

Hvor farlig er den? 
Om lag 1/3 av alle gravide kvinner har denne bakterien i skjeden, og halvparten av disse kvinnene overfører denne til barnet. Men svært få av disse barna blir syke. Dersom den nyfødte blir syk av bakterien, kan den gi livstruende blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Symptomer 
Vanligvis ingen.

Hvem skal behandles? 

  1. Dersom den gravide tidligere har hatt et foster/barn som har vært smittet.
  2. Ved tegn på infeksjon eller feber hos den fødende.
  3. Ved tidlig vannavgang.
Behandling 
Antibiotika. Det skal IKKE behandles der det foreligger et normalt svangerskap. Der skal hverken den gravide eller jordmor/lege foreta seg noe som helst.