Vår erfaring med tilrettelegging for gravide ansatte

Vår erfaring med tilrettelegging for gravide ansatte

 • Volvat bedriftshelsetjeneste: fra 10.12.18 -
 • Diakonhjemmet, avd. Omsorg: fra 1.3.18 - 
 • AktiMed bedrifthelsetjeneste: fra 2016 -
 •  NMD/Vitusapotek: april 2017 - oppfølgningen både v/ samtale på arbeidsplassen/ eller videkonferanse / telefon. 
 • AkerCare bedrifthelsetjeneste: fra 2016-
 • Sykehjemsetaten Oslo kommune: Fra 2008- 2010 
 • Idrettens bedriftshelsesenter: fra april 2015 -  p.dd. - oppfølgning av gravide og ledere som konsulenter for bedriftshelsetjenesten. Blandt annet for Sykehjemsetaten oslo, Bydel Nordre og Vestre Aker, Kemnerkontoret, klimaetaten og omsorgsbygg.
 • Bydel Nordre Aker: Fra 01.03.2010- 31.10. 2012, var Oslo Jordmor og Kvinnesenter engasjert av bydel Nordre Aker i Oslo for oppfølgning av gravide i arbeid. Ved årsslutt 2010 hadde bydelen redusert sykefraværet for kvinner i alderen 30 -39 fra 12,3% til 6,7 %, bydelen utgikk fra at dette i stor grad skyldes oppfølgningen av gravide, da de fleste gravide havnet i denne aldersgrupp.
 • Bydel Nordstrand, Oslo: Fra 1.9 2011 og pågående. Ved årskiftet til 2013, ble samtalen for bydelen engasjert v/ bedriftshelsetjenensten Medipluss, som Oslo jordmor og kvinnesenter har et samarbeid med.
 •  Bydel Søndre Nordstrand, Oslo Fra 1.1.2012 - 31.3.2013 har Oslo jordmor og kvinnesenter hatt et samarbeid med bydel Søndre Nordstrand for å tilrettelegge for de gravide ansatte i bydelen.
 •  Nav Pensjon Oslo: Nav pensjon Oslo besluttet fra  mars 2012 at gi sine ansatte som blir gravide tilbud om oppfølgning/ tilretteleggingssamtale og Oslo jordmor og kvinnesenter gleder seg å hjelpe Nav pensjon Oslo med rådgivningen.
 • Posten Norge: fra mai 2012
 • Medipluss bedrifthelsetjeneste: 1.9. 2012 inngikk Oslo jordmor og kvinnesenter et samarbeide med bedriftshelsetjenesten medipluss og starter opp med rådgivning til bydel Østensjø i Oslo og KANVAS barnehaver. Fra januar 2013 også bydel Nordstrand (som vi tidligere vært engasjert direkte av)
 • Sørum kommune: fra høsten 2014 - 2015

Skriv en kommentar

NB: Kommentarer gås gjennom før publisering