Soppinfeksjon RSS

Soppinfeksjon -

Det er vanskelig å unnvike soppinfeksjoner da det ikke finnes nok kunnskap om årsakene til dem. Det diskuteres flittig på mange nettsider og i en del aviser men mye av dette er myter med dårlig vitenskaplig støtte. Bl.a har mange pasienter prøvd kolhydratfattig kost. Resultat fra målinger av glukose i skjeden har dog ikke klart å påvise noen forskjell mellom kvinner med gjentatte soppinfeksjoner og friske kvinner. Tips, unnvik såpe og vann, dette irriterer og tørker ut slimhinnene. Bruk gjerne olje til underlivshygiene! Olje minsker irritasjonen i slimhinnene og behandler tørrhet og forebygger sprekker. Soppen får lettere feste i slimhinnene...

Les mer