Hyppige soppinfeksjoner RSS

Hyppige soppinfeksjoner -

Soppinfeksjoner er veldig vanlige. Omtrent 75% av alle kvinner får en soppinfeksjon ved minst en tilfelle i livet. Oftest rører det seg om en sopp som kalles Candida albicans, en gjærsopp.   Enkelte soppinfeksjoner er oftest lette å behandle. Problemer oppstår dog hos de ca. 5-8% av kvinnene i fertil alder som rammes av gjentatte soppinfeksjoner. (vanlig definert som minst fire infeksjoner per år)  Gjentatt bruk av lokale soppmiddel kan gi lokal svie, kløe og smerte! Er du plaget av gjentatte soppinfeksjoner anbefales du derfor kontroll hos din gynekolog.   Man vet ikke riktig hvorfor man får soppinfeksjon. Sopp finns normalt...

Les mer