Bedriftsavtale RSS

Bedriftsavtale, Jobb med barn i magen -

Jobb med barn i magen Mediaomtale I "Personell og ledelse", utgave juni 2010, kan dere lese om å være på jobb med barn i maven. Oslo jordmor og kvinnesenter blir her intervjuet blant annet om hvorfor jordmor kan være en viktig part i å forebygge sykefravær på en bedrift. Det fremkommer at 60 prosent av alle gravide blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. Mye av fraværet kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidet. Antall sykmeldinger som følge av graviditet har økt. I NAVs sykefraværsstatistikk fremkommer det at i 2001 utgjorde svangerskapssykdommer 5,9 prosent av alle sykdomstilfeller blant kvinner. I...

Les mer